ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มิ.ย. 2561)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนารายภาคระยะ 20 ปี (21 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบ VRV/VRF จำนวน 145 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มิ.ย. 2561)
ประกาศราคากลาง การซื้อข้อมูล Bloomberg Professional โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 มิ.ย. 2561)
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการพัฒนาขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูเข้า-ออกสำนักงานฯ (15 มิ.ย. 2561)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการความร่วมมือการวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (14 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่อง FAX (14 มิ.ย. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเช่ารถโดยสาร จำนวน 3 คัน และรถนั่งส่วนกลาง จำนวน 4 คัน (14 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ เพื่อเข้าคลังพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจข้อมูลโครงสร้างการผลิตสินค้าและบริการเพื่อจัดทำตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตปี 2558 ระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 มิ.ย. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อข้อมูล Bloomberg ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (12 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 มิ.ย. 2561)
ประกาศยกเลิกการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนารายภาคระยะ 20 ปี โดยวิธีคัดเลือก (7 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งถังดักไขมัน (6 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมลิฟต์ อาคาร 5 และอาคาร 6 (6 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโทรสาร (1 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อ - สกุล ตำแหน่งผู้บริหาร (31 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 พ.ค. 2561)
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์