หน้าหลัก >> มติคณะรัฐมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการ กรอ.
มติคณะรัฐมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการ กรอ.
หนังสือ สลค.แจ้งมติ ครม.วันที่ 13 ม.ค.52 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการ กรอ.
หนังสือ สลค.แจ้งมติ ครม.วันที่ 28 ม.ค.52 เรื่อง แต่งตั้ง นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ เป็น ที่ปรึกษา คกก.กรอ.
หนังสือ สลค.แจ้งมติ ครม.วันที่ 3 มิ.ย.52 เรื่อง แต่งตั้ง ประธานผู้แทนการค้าไทย เป็น กก.กรอ.เพิ่มเติม
หนังสือ สลค.แจ้งมติ ครม.วันที่ 8 ธ.ค.52 เรื่อง แต่งตั้ง รมว.วิทยาศาสตร์ฯ เป็น กก.กรอ.เพิ่มเติม
หนังสือ สลค.แจ้งมติ ครม.วันที่ 31 ส.ค.53 เรื่อง แต่งตั้ง เลขาธิการ ครม. เป็น กก.กรอ.เพิ่มเติม
หนังสือ สลค.แจ้งมติ ครม.วันที่ 19 ต.ค.53 เรื่อง แต่งตั้ง ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เป็น กก.กรอ.เพิ่มเติม
องค์ประกอบคณะกรรมการ กรอ. ณ วันที่ 4 ม.ค. 2554

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์