หน้าหลัก >> มติคณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบผลการประชุม กรอ. (ระดับภาค/กลุ่มจังหวัด)
มติคณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบผลการประชุม กรอ. (ระดับภาค/กลุ่มจังหวัด)
หนังสือ สลค. ลงวันที่ 17 มกราคม 2561 แจ้งมติ ครม. เห็นชอบผลการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ณ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561
หนังสือ สลค. ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2561 แจ้งมติ ครม. เห็นชอบผลการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ณ จ.หนองคาย เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561
หนังสือ สลค. ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 แจ้งมติ ครม. เห็นชอบผลการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ณ จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561
หนังสือ สลค. ลงวันที่ 21 กันยายน 2561 แจ้งมติ ครม. เห็นชอบผลการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ณ จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 1
หนังสือ สลค. ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 แจ้งมติ ครม. เห็นชอบผลการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน ณ จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561
หนังสือ สลค. ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 แจ้งมติ ครม. เห็นชอบผลการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ณ จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561
หนังสือ สลค. ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2561 แจ้งมติ ครม. เห็นชอบผลการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ณ จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561
หนังสือ สลค. ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 แจ้งมติ ครม. เห็นชอบผลการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ณ จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561
หนังสือ สลค. ลงวันที่ 8 มีนาคม 2561 แจ้งมติ ครม. เห็นชอบผลการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ณ จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561
หนังสือ สลค. ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 แจ้งมติ ครม. เห็นชอบผลการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ณ จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
หนังสือ สลค. ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560 แจ้งมติ ครม. เห็นชอบผลการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ณ จ.สุโขทัย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560
หนังสือ สลค. ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2560 แจ้งมติ ครม. เห็นชอบผลการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ณ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
หนังสือ สลค. ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 แจ้งมติ ครม. เห็นชอบผลการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ณ จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560
หนังสือ สลค. ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2650 แจ้งมติ ครม. เห็นชอบผลการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560
หนังสือ สลค. ลงวันที่ 18 เม.ย. 2560 แจ้งมติ ครม. เห็นชอบผลการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ณ จ.นครพนม เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2560
หนังสือ สลค. ลงวันที่ 20 ธ.ค. 2559 แจ้งมติ ครม. เห็นชอบผลการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ณ จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2559
หนังสือ สลค. ลงวันที่ 9 พ.ย. 2559 แจ้งมติ ครม. เห็นชอบผลการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ ณ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2559
หนังสือ สลค. ลงวันที่ 13 ต.ค. 2559 แจ้งมติ ครม. เห็นชอบผลการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ ณ จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2559
หนังสือ สลค. ลงวันที่ 13 ก.ย. 2559 แจ้งมติ ครม. เห็นชอบผลการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ ณ จ.ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2559
หนังสือ สลค.ลงวันที่ 4 ส.ค.2559 แจ้งมติ ครม.เห็นชอบผลการประชุม นรม.กับส่วนราชการ เอกชน และ ศอ.บต. ณ จ.นราธิวาส เมื่อวันที่  25 ก.ค.2559
หน้า : [1] 2 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์