ข่าวเด่น
ข่าวสาร สศช.
สมัครรับข้อมูล
 
สมัคร ยกเลิก
QGDP 4.6 %
รายได้ต่อหัวทั้งปี
(บาท/คน)
228,412.0
อัตราเงินเฟ้อ
1.3 %
มูลค่าการส่งอออก
(ล้านเหรียญ สรอ.)
63,014.4
ดูทั้งหมด
การมีงานทำ
(พันคน)
37,884
อัตราการว่างงาน
(ร้อยละ)
1.07 %
อัตราการเกิดอาชญากรรม
(ต่อประชากรแสนคน)
163.43
ดูทั้งหมด
เรื่องเด่น

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
0
1
2
2
6
7
2
9
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
Copyright 2559 - สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - All Right Reserved | เว็บไซต์แสดงผลได้ดีบน Chrome Browser