ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
หมายเหตุ (Note)
ในการนำข้อมูลของสำนักบัญชีประชาชาติ สศช. ไปใช้หรือเผยแพร่ต่อ ขอความร่วมมืออ้างแหล่งที่มาของข้อมูลด้วย
Reproducing data and materials in this webpage is requested to be given their sources.
ข้อมูลสถิติ  >>  เศรษฐกิจ  >>  บัญชีประชาชาติ >> 
ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด
ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2560 (Gross Regional and Provincial Product Chain Volume Measures 2017 Edition)
ตารางผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ อนุกรมเวลา 2538-2560 GPP CVMs Time Series Data 1995-2017 (Excel File)
     
วิธีจัดทำผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ (GPP CVMs)
วิธีจัดทำผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ (GPP CVMs)
     
ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด อนุกรมเดิมแบบปีฐานคงที่ ปี พ.ศ. 2531 (Old Series: Fixed Base Year at 1988 Price)
GPP 1995 - 2009 (16 Sectors) (Excel File)
GPP 1981 - 1995 (11 Sectors) (Excel File)
     

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์