ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
วันที่ 9 ต.ค. 2562 (จำนวนผู้เข้าชม  139)
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 นายวิโรจน์  นรารักษ์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา "โครงการนักลงทุนออนทัวร์ ปี 4” นำโดย ดร.สิทธิเดช  บำรุงทรัพย์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการลงทุน ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมของชมรมนักลงทุนตัวจริง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

ในโอกาสนี้รองเลขาธิการฯ ได้บรรยายเรื่อง "การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย” แก่คณะศึกษาดูงาน เพื่อเสริมความรู้ด้านการวางแผนและการพัฒนาเศรษฐกิจ และนำความรู้ความเข้าใจมาปรับใช้ในการวิเคราะห์เศรษฐกิจและแนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคตต่อไป

ข่าว : คมสัน  วรวิวัฒน์
ภาพ : ปราณี  ขวัญเกิด / เมฐติญา  วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์