ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนโนนท่อนวิทยา ร่วมกับนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. 
วันที่ 5 ก.ย. 2562 (จำนวนผู้เข้าชม  547)
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พร้อมด้วยนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับคณะครู นักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลโนนท่อน โดย ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสารวมประมาณ 200 คน 
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาคม สศช. และนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ร่วมกันทำความดี บำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน โดยได้รวมพลังร่วมกันพัฒนาโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสในชุมชน ด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน อาทิ  ปลูกต้นไม้ ทาสีอาคารเรียน ทาสีพื้นสนามกีฬา ปรับปรุงสนามเด็กเล่น จัดบอร์ดความรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  บริจาควัสดุอุปกรณ์ อาทิ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์การกีฬา ให้บริการตัดผมแก่นักเรียนและชุมชน รวมทั้งลงพื้นที่ชุมชนเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  รวม 30 ครัวเรือนในทุกหมู่บ้าน เพื่อให้กำลังใจพร้อมมอบของเยี่ยม 

สำหรับผู้บริหาร สศช. ที่ร่วมเดินทางไปจัดกิจกรรมครั้งนี้ อาทิ รองเลขาธิการฯ ได้แก่ นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ นายวิโรจน์ นรารักษ์  นายเอนก มีมงคล  และที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. ได้แก่ นางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์ และ นางสาววรวรรณ พลิคามิน 

ข่าว : ธนเทพ ปลายแก่น
ภาพ: ปราณี ขวัญเกิด / เมฐติญา วงษ์ภักดี กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ และ อมรเทพ ศรีประเสริฐ กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม สศช.

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์