ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. และ AMRO หารือนโยบายและทิศทางการบริหารจัดการงบประมาณและแนวโน้มเศรษฐกิจไทย
วันที่ 30 ส.ค. 2562 (จำนวนผู้เข้าชม  419)
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ดร.วิชญายุทธ  บุญชิต รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการหารือกับคณะผู้แทนจาก ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) นำโดย Mr. Yang Yang-Hyeon, Senior Economist ณ ห้องประชุมสุนทร หงส์ลดารมภ์ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

ในการนี้ คณะเจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมให้การต้อนรับและหารือดังกล่าว โดยมีประเด็นการหารือ ได้แก่ นโยบายและทิศทางการบริหารจัดการงบประมาณประจำปี รวมถึงแนวโน้มเศรษฐกิจไทย  

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : เมฐติญา วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์