ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช.จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนวัดรุ้ง ร่วมกับนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. และชุมชนวัดรุ้ง
วันที่ 31 ก.ค. 2562
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พร้อมด้วยนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนวัดรุ้ง (วิบูลย์วิทยาคาร) อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับคณะครู นักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ชุมชนวัดรุ้ง โดย นายประมวล  มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสารวมประมาณ 200 คน

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาคม สศช. และนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ร่วมกันทำความดี บำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน โดยได้รวมพลังร่วมกันพัฒนาโรงเรียนวัดรุ้ง (วิบูลย์วิทยาคาร) ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสในชุมชน ด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน อาทิ ทาสีรั้ว ปรับปรุงสวนหย่อม ทาสีพื้นสนามกีฬา ปรับปรุงสนามเปตอง ปรับปรุงป้ายหน้าอาคารและประดับธง จัดบอร์ดความรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  บริจาควัสดุอุปกรณ์ อาทิ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์การกีฬา ให้บริการตัดผมแก่นักเรียนและชุมชน รวมทั้งลงพื้นที่ชุมชนเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รวม 30 ครัวเรือนในทุกหมู่บ้าน เพื่อให้กำลังใจพร้อมมอบของเยี่ยม 

สำหรับผู้บริหาร สศช. ที่ร่วมเดินทางไปจัดกิจกรรมครั้งนี้ อาทิ รองเลขาธิการฯ ได้แก่ นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ  นายดนุชา พิชยนันท์  นายวิโรจน์ นรารักษ์  นายเอนก มีมงคล  และนายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน

ข่าว : ธนเทพ ปลายแก่น
ภาพ : รวีวรรณ เลียดทอง / ปราณี ขวัญเกิด / ธนเทพ ปลายแก่น

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์