ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
เอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยหารือสถานการณ์เศรษฐกิจไทย ณ สศช. 
วันที่ 27 พ.ค. 2562
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นายวิโรจน์  นรารักษ์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการต้อนรับและหารือกับ H.E. Mr.Lorenzo Galanti เอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย และ Dr.Pietro Ginefra, Senior Director of the Bank of Italy ณ ห้องประชุม 532 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

สำหรับประเด็นการเข้าพบและหารือร่วมกันระหว่าง สศช. และเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยคือ เรื่องสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 และแนวโน้มปี 2562 ตลอดจนได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกด้วย   

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : ธนเทพ ปลายแก่น

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์