ตารางสถิติ GDP ประจำปี
รายงานภาวะเศรษฐกิจ ในประเทศ ปี 2562
 
ที่
ปีปฏิทิน
ปี 2562 ปี 2561
Q2 มิ.ย. พ.ค. เม.ย. Q1 ทั้งปี Q4 Q3 Q2 Q1
1
อัตราการขยายตัวของ GDP อนุกรมใหม่ ( %)
2.3 - - - 2.8 4.1 3.6 3.2 4.7 5.0
2
รายได้ต่อหัว (บาท/คน)
- - - - - 240,568.7 - - - -
3
มูลค่าการส่งออก (ล้านเหรียญ สรอ.)
60,553 21,299 20,782 18,472 59,852 252,156 62,235 63,306 63,210 62,357
4
อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออก (%)
-4.2 -2.1 -7.2 -3.1 -4 7.5 2.7 3.1 13.4 11.5
5
ดุลการค้า (ล้านเหรียญ สรอ.)
5,710 4,401 1,403 -94 6,459 22,348 4,627 3,937 6,447 7,376
6
ดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP อนุกรมใหม่
3.7 - - - 9.3 6.4 5.4 3.7 5 11.4
7
อัตราเงินเฟ้อ (%)
1.1 0.9 1.1 1.2 0.7 1.1 0.8 1.5 1.3 0.6
8
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (%)
1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.8 1.5 1.5 1.5
9
อัตราแลกเปลี่ยน
31.6 31.1 31.8 31.9 31.6 32.3 32.8 33.0 31.9 31.5
10
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย
1,730.30

1,730.30

1,620.20 1,673.50 1,638.7 1,563.9 1,563.9 1,756.4 1,595.6 1,776.3
11
หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นปีงบประมาณ
6,883.20 6,883.20 6,979.50 6,960.60 6,908.7 6,833.6 6,833.6 6,781.0 6,531.5 6,453.8
12
หนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP อนุกรมใหม่
40.5 40.5 41 40.9 40.6 41.9 41.9 41.6 40.0 39.6

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์