ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา
วันที่ 24 เม.ย. 2562
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระราชานุญาตให้รัฐบาลจัดพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์ เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 

ในโอกาสนี้ นายวิโรจน์  นรารักษ์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเข้าร่วมพิธี เพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศดังกล่าว โดยในแต่ละศาสนาประกอบพิธี ดังนี้ 
ศาสนาพุทธ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
ผู้นำศาสนาอิสลามประกอบพิธีดูอาร์ขอพร
ผู้นำศาสนาคริสต์ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพร
พราหมณ์ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู สวดถวายพระพร
ศาสนาจารย์ของศาสนาซิกข์ สวดอัลดาสขอพรจากพระศาสดา
ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์ 5 ศาสนา พระราชทานแก่ผู้มาร่วมพิธีมหามงคลนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและประเทศชาติสืบไป

ข่าว/ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์