ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
คกก.ดำเนินงานศูนย์วุฒิอาสาธนาคารสมอง ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานกับ สศช.
วันที่ 11 เม.ย. 2562
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562  นางชุตินาฏ  วงศ์สุบรรณ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้การต้อนรับ  ดร.วิทยา  เจียรพันธุ์  ประธานคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดนนทบุรี (ศว.นบ.) ชุดที่ 6 พร้อมทั้งคณะกรรมการ จำนวน 11 ท่าน ณ ห้องประชุมประหยัด  บุรณะศิริ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

คณะกรรมการฯ ดังกล่าว ได้เดินทางมาขอคำแนะนำและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีของ ศว.นบ. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน และ นางสาวศรี  ศรีงาม ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจพอเพียงและธนาคารสมอง สศช. ร่วมให้การต้อนรับ 

ข่าว : กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์