ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
นายกรัฐมนตรีมอบเกียรติบัตรแก่นักแสดง นักร้อง พิธีกร ที่ร่วมแรงร่วมใจ #สร้างไทยไปด้วยกัน
วันที่ 4 ก.ย. 2561
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่นักแสดง นักร้อง และพิธีกร ที่มีจิตสาธารณะร่วมดำเนินรายการ "เดินหน้าประเทศไทย สร้างไทยไปด้วยกัน” (ทุกวันเสาร์) รวมทั้งผู้บริหารต้นสังกัด และผู้ผลิตรายการ โดยมี ดร.กอบศักดิ์  ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ กล่าวรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดยมีผู้ร่วมงานประกอบด้วย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายดนุชา  พิชยนันทน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ประธานและกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ได้แก่ นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ นายสุเทพ พรหมวาส นายรวี ประจวบเหมาะ นายสุรพงษ์ มาลี คณะอนุกรรมการบูรณาการการสื่อสารการปฏิรูปประเทศ ซึ่งมีนางสาวอ่อนอุษา  ลำเลียงพล ประธานอนุกรรมการ และนางสาวกัญญารักษ์  ศรีทองรุ่ง รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. ทั้งนี้ ได้มีการเปิดเพลง "สร้างไทยไปด้วยกัน” เป็นครั้งแรก ซึ่งแต่งโดย "หนึ่ง จักรวาล” (จักรวาล เสาธงยุติธรรม) และขับร้องโดย "เก่ง เดอะวอยซ์” (ธชย ประทุมวรรณ) นอกจากนี้ และการเปิดตัวหนังสือ "ร้อยเรื่องเล่า” ที่เน้นการนำเสนอผลการดำเนินงานของรัฐบาล ในรูปแบบและภาษาที่เข้าใจง่าย สำหรับเยาวชนและประชาชนโดยทั่วไป

กิจกรรม "ร่วมใจสร้างไทยไปด้วยกัน” เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างการรับรู้ ทำความเข้าใจ และสร้างการมีส่วนร่วมจากพี่น้องประชาชน ของคณะอนุกรรมการสื่อสารบูรณาการการปฏิรูปประเทศ ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ที่มี ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสื่อหลัก ได้แก่ กรมประชาสัมพันธ์  สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.)  บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ให้เป็นช่องทางสื่อสารกับประชาชนอย่างทั่วถึงในทุกแพลตฟอร์ม ทั้ง On air (การเผยแพร่ทางโทรทัศน์) Online (การเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์) และOn ground (การจัดกิจกรรมในพื้นที่) เกี่ยวกับ 11 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้วยประเด็นสำคัญต่อประชาชน คือ "แก้จน – แก้เหลื่อมล้ำ – แก้โกง – ปฏิรูปราชการ – เพิ่มการมีส่วนร่วม – สร้างอนาคต”

สำหรับรายการ "เดินหน้าประเทศไทย สร้างไทยไปด้วยกัน” (ทุกวันเสาร์ 18.05 นาฬิกา) เป็นการนำเสนอเรื่องราวความทุกข์ร้อนในชีวิตของประชาชน โดยให้ประชาชนเป็นแกนหลักในการเสนอเรื่องเหล่านั้น และให้ดาราเป็นผู้ดำเนินเรื่อง เพื่อความน่าสนใจ แล้วสรุปด้วยแนวทางที่รัฐบาลเข้าไปสนับสนุน ตามแนวคิด "ประชารัฐ” ที่มุ่งเน้นการ "ระเบิดจากข้างใน” ที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับฐานรากของประเทศได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ความร่วมมือจากทั้งดารา/นักแสดงและต้นสังกัดนี้ เกิดจากความเต็มใจที่ต้องการสร้างสรรค์สังคม และมองเห็นประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นที่ตั้ง จึงเป็นการเข้ามาทำงานในลักษณะ "จิตสาธารณะ” ไม่มีค่าตัว ไม่มีการตั้งงบประมาณเพิ่มเติม สำหรับเป็นค่าตอบแทนใดๆ จากภาครัฐ อาทิ โป๊ป ธนวรรธน์  ตุ้ย เกียรติกมล  ท็อป จรณ  แบรี่ ณเดชน์  เต้ย พงศกร  มิว นิษฐา และโอม อัชชา ซึ่งได้ออกอากาศสู่สายตาประชาชนไปแล้ว จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมในวันนี้ เพื่อแสดงความขอบคุณในน้ำใจดังกล่าว รวมทั้งดารา/นักแสดงที่อยู่ระหว่างเตรียมการผลิตในอนาคต เช่น ตั๊ก มยุรา วูดดี้ บี้ สุกฤษฎิ์  เฌอปราง โตโน่  ฟิล์ม ธนภัทร และบี น้ำทิพย์ เป็นต้น
          
"การปฏิรูป คือ การเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า” ดังนั้น รัฐบาลและ คสช. จึงไม่หยุดยั้งที่จะนำพาประเทศไปสู่อนาคตที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป ในทุกมิติ รวมทั้งรูปแบบการสื่อสารกับประชาชนในครั้งนี้ด้วย สำหรับรายการเดินหน้าประเทศไทยในวันอื่นๆ ก็จะมีการปรับปรุงให้ตอบสนองความสนใจและประเด็นในของสังคมต่อไป โดยนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กล่าวย้ำในรายการ "ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 ว่า "...ผมขอฝาก "บันไดสู่ความสำเร็จ 3 ขั้น” คือ คิด – พูด – ทำ ซึ่งวันนี้ ผม, รัฐบาล และ คสช. เราเริ่มแล้ว... ทั้ง "คิดริเริ่ม” เพื่อหาแนวทางปฏิรูปที่ยั่งยืน, "พูดอย่างสร้างสรรค์” เพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมมือ อีกทั้ง "ทำเป็นตัวอย่าง” เพื่อให้เห็นผลสัมฤทธิ์... แล้วท่านเริ่มหรือยัง? ขอให้ร่วมแรง ร่วมใจ สร้างไทยไปด้วยกัน นะครับ...” 

ทั้งนี้ สามารถติดตามผลงานต่างๆ ในกิจกรรม "ร่วมใจสร้างไทยไปด้วยกัน” ได้ที่เว็บไซต์ www.reformtogether.com และสามารถร่วมแชร์ประสบการณ์  ในการร่วมสร้างไทยให้สดใสสวยงาม ได้ที่ Facebook "สร้างไทยไปด้วยกัน” รวมทั้ง ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้ของรัฐบาลและ คสช. ได้จาก LINE@ข่าวจริงประเทศไทย (กรมประชาสัมพันธ์), Facebook "สายตรงไทยนิยม” (สำนักนายกรัฐมนตรี), Facebook "ไทยคู่ฟ้า” (สำนักโฆษก) และ GNews (สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล) เป็นต้น

ข่าว : รวีวรรณ  เลียดทอง
ภาพ : อมรเทพ  ศรีประเสริฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์