ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ผู้บริหารและประชาคม สศช. ร่วมกิจกรรมรณรงค์และปฏิบัติการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
วันที่ 26 ก.ค. 2561
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีทำบุญทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา จากนั้นได้เปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ที่บริเวณถนนนครปฐม ด้านคลองเปรมประชากร ทำเนียบรัฐบาล ซึ่ง นายทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ร่วมพิธีทำบุญและกิจกรรมดังกล่าว โดยร่วมกันพัฒนาพื้นที่ริมคลองเปรมประชากรและริมคลองผดุงกรุงเกษม กับข้าราชการ ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน และประชาชนในบริเวณใกล้เคียงทำเนียบรัฐบาล ภายใต้กิจกรรม Big Cleaning

ในโอกาสนี้ นายมนตรี  บุญพาณิชย์ และนายดนุชา  พิชยนันท์ รองเลขาธิการฯ นางปิยนุช  วุฒิสอน ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน  และนางเสาวณีย์  แสงสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกิจกรรมรณรงค์และปฏิบัติการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ดังกล่าว ณ บริเวณริมคลองผดุงเกษม หน้าสำนักงาน 

นอกจากนี้จะมีการจัดกิจกรรม Big Cleaning ครั้งที่ 2 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 โดยประชาชนจิตอาสา ซึ่งกรุงเทพมหานครร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ (ศอญ.) ร่วมกันดำเนินการ
         
ข่าว : คมสัน  วรวิวัฒน์ 
ภาพ : ปราณี  ขวัญเกิด / เมฐติญา  วงษ์ภักดี / อมรเทพ  ศรีประเสริฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์