ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
เลขาธิการฯ และเจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 86 ปี “อาจารย์ ดร.เสนาะ  อูนากูล”
วันที่ 26 ก.ค. 2561
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และอดีตผู้บริหารและข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 86 ปี "อาจารย์ ดร.เสนาะ  อูนากูล” อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2 สมัย ณ ห้องมณเฑียรทิพย์ โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ ซึ่งมีผู้ร่วมงานอย่างคับคั่ง
 
อาจารย์ ดร.เสนาะ  อูนากูล ได้กล่าวแสดงความรู้สึกสรุปได้ว่า ขอบคุณชมรมศิษย์สภาพัฒน์และผู้ประสานงานที่จัดงานวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 86 ปี รู้สึกโชคดีที่อายุยืนมาถึงตอนนี้ เมื่อ 20 กว่าปีที่แล้ว เริ่มเป็นผู้สูงวัยและล้มป่วยอย่างรุนแรง นับว่าโชคดีที่มีภรรยาและลูกๆ เป็นกำลังใจ และคอยดูแลเพื่อฟื้นฟูร่างกายและจิตใจจนมีสุขภาพที่ดี ช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้น สามารถกลับเข้ามาสู่สังคม ช่วยเหลือและทำประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติในกิจการหลายอย่าง อาทิ กรรมการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นงานสนองพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ ทีดีอาร์ไอ ซึ่งผมเป็นผู้ร่วมก่อตั้งเมื่อ 36 ปีมาแล้ว และประธานกรรมการบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด ซึ่งประกอบกิจการเพื่อสังคม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตยาชีววัตถุคุณภาพดี ในราคาที่คนไทยสามารถเข้าถึงได้ เป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายของภาครัฐและประชาชนในการจัดซื้อยา โดยเฉพาะในยุคที่มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และขณะนี้ได้มีการประสานเรื่องการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศที่จะทำร่วมกับสถาบันที่สภาพัฒน์จะจัดตั้งขึ้นใหม่ 
 
วันนี้รู้สึกชื่นใจและสนุนสนานที่ได้พบปะกับคนที่รักใคร่กันมานาน ทำให้จิตใจผ่อนคลายไปด้วย จะทำให้อายุยืนขึ้นไปอีกหลายปี สุดท้ายนี้ขอให้มีความสุข ความเจริญ มีสุขภาพร่างกายโดยเฉพาะจิตใจมีความสว่าง สงบ ทุกๆ คน 
 
ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ ได้กล่าวสรุปความว่า มีความยินดีที่ได้มีโอกาสพบศิษย์เก่าสภาพัฒน์ ขณะนี้ทางรัฐบาลได้พิจารณา พ.ร.บ. ฉบับใหม่ของ สศช. ซึ่งจะเปลี่ยนชื่อกลับเป็นชื่อเดิมคือ "สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” โดยมีเจตนารมณ์คือประสงค์ให้หลายภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น 
 
นอกจากนี้ จะตั้งสถาบันวิจัยขึ้นภายใต้ สศช. ซึ่งจะมีรูปแบบการบริหารที่ไม่ใช่ส่วนราชการ เพื่อทำวิจัยเกี่ยวกับสถานการณ์ในอนาคต ผมจะทำให้ดีที่สุดที่จะทำให้ สศช. กลับขึ้นมาเป็นมันสมองของประเทศในอนาคต ซึ่งขอเรียนเชิญทุกท่านที่เกษียณอายุราชการไปแล้วนำประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ที่ห้องเกียรติยศิษย์เก่า สศช. 
 
ข่าว  :  วันทนีย์  สุขรัตนี
ภาพ :  อมรเทพ  ศรีประเสริฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์