ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
เลขาธิการฯ นำคณะผู้บริหาร สศช. บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
วันที่ 12 ก.ค. 2561
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT HD  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นําคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อบําบัดทุกข์ บํารุงสุข ให้ปวงชนชาวไทยมีความเป็นอยู่ที่ดี ร่มเย็นผาสุกใต้ร่มพระบารมีตลอดไป

ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT HD นำโดย นายเขมทัตต์  พลเดช  ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ได้มาให้การต้อนรับ ทั้งนี้ เทปบันทึกภาพดังกล่าวกําหนดเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT HD ในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และ 12 สิงหาคม 2561 ตามลำดับ

ภาพ   เมฐติญา  วงษ์ภักดี  และอมรเทพ  ศรีประเสริฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์