ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ผู้บริหารและประชาคม สศช. พร้อมใจบริจาคสิ่งของเครื่องใช้แก่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น
วันที่ 26 มิ.ย. 2561
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 นางสาวกัญญารักษ์ ศรีทองรุ่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายสาธารณะ รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน นางเสาวณีย์ แสงสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ และนางสาวเสาวนีย์ เจตินัย ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมเจ้าหน้าที่จากสายงานบริหารและอำนวยการและสำนักบัญชีประชาชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจแลสังคมแห่งชาติ เป็นผู้แทนส่งมอบสิ่งของเครื่องใช้มือสองที่เกินความจำเป็นซึ่งผู้บริหารและประชาคม สศช. ได้ร่วมบริจาคภายใต้กิจกรรมเพื่อสังคมของ สศช. "โครงการเหลือ-ขอ” ให้มูลนิธิบ้านนกขมิ้น 

ในโอกาสนี้ ผู้บริหารและประชาคม สศช. ได้ร่วมแสดงพลังแห่งการคิดดี ทำดี บริจาคและให้ความสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของ สศช. รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 43 กล่องใหญ่ เพื่อนำสิ่งของเหล่านั้นมาเปลี่ยนเป็นโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กๆ และครอบครัวที่ขาดแคลนในมูลนิธิบ้านนกขมิ้นต่อไป 

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มูลนิธิบ้านนกขมิ้นได้ดำเนิน "โครงการเหลือ-ขอ” โดยขอรับบริจาคเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า ของเล่น วัสดุรีไซเคิลทุกชนิดจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  เพื่อนำไปมอบหรือนำไปคัดแยกและจำหน่าย นำรายได้มาเป็นค่าเทอมให้เด็กด้อยโอกาส ตามขั้นตอนการดำเนินการและมีกระบวนการคัดแยกของที่บริจาคตามภาพประกอบ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์