ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ผู้บริหาร สศช. ร่วมพิธีตั้งศาลพระภูมิโครงการชัยพัฒนาประชาเกษม ตลาดชุมชนใหม่ของชาวนางเลิ้ง
วันที่ 30 พ.ค. 2561
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561  ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล  เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เป็นประธานในพิธีตั้งศาลพระภูมิและตรวจเยี่ยมบูธ โครงการชัยพัฒนาประชาเกษม ภายใต้การดูแลและดำเนินงานโดยมูลนิธิชัยพัฒนา โดยมีรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้แก่ นายมนตรี  บุญพาณิชย์  และนายวิชญายุทธ  บุญชิต พร้อมด้วยนางสาวกัญญารักษ์  ศรีทองรุ่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายสาธารณะ รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน และนางเสาวณีย์  แสงสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เข้าร่วมพิธี

มูลนิธิชัยพัฒนาได้จัดทำโครงการชัยพัฒนาประชาเกษมขึ้น เพื่อต้องการให้เป็นตลาดชุมชนอันจะเป็นแหล่งสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน รวมทั้งเพื่อให้พนักงาน หน่วยราชการต่างๆ ในบริเวณโครงการฯ โดยรอบมีสถานที่ในการจับจ่ายใช้สอย ในช่วงเวลาที่เร่งด่วน ตลอดจนมีลานสำหรับทำกิจกรรม เช่น การฝึกอาชีพต่างๆ ให้คนในชุมชน การจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและคนในชุมชน นอกจากนี้ สวนหย่อมในโครงการฯ สามารถใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนในชุมชนและพนักงานหน่วยงานราชการต่างๆ ด้วย  

สำหรับโครงการชัยพัฒนาประชาเกษมนี้ ตั้งอยู่ริมถนนกรุงเกษม มีพื้นที่อยู่ติดกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ใกล้ตลาดนางเลิ้ง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปรามศัตรูพ่าย ประกอบด้วย 3 ส่วน อาคาร 1 คือ อาคารร้านค้าของมูลนิธิชัยพัฒนา (ร้านภัทรพัฒน์) ชั้นล่าง เป็นสถานที่จำหน่ายสินค้า ผลิตผลจากการพัฒนา และสินค้าจากชุมชน ชั้นบน เป็นร้านกาแฟ มีที่นั่งดื่มกาแฟแบบสบายๆ ในราคาย่อมเยา อาคาร 2 เป็นอาคารจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค ซึ่งมีร้านค้า 38 ร้าน และอาคาร 3 เป็นอาคารสำนักงาน 

ทั้งนี้ ที่ตั้งของโครงการชัยพัฒนาประชาเกษมนี้เป็นที่ดินที่ท่านผู้หญิงวรุณยุพา  สนิทวงศ์  ณ อยุธยา  นายเกษม  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และนางสาวอังศุมาลี  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา น้อมเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 2 แปลง เนื้อที่รวม 1 ไร่ 1 งาน 70 ตารางวา

ข่าว/ภาพ : อมรเทพ  ศรีประเสริฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์