ตารางสถิติ GDP ประจำปี
รายงานภาวะเศรษฐกิจ ในประเทศ ปี 2561
 
ที่
ปีปฏิทิน
ปี 2561 ปี 2560
Q1 ม.ค. ก.พ. มี.ค. ทั้งปี Q4 Q3 Q2 Q1
1
อัตราการขยายตัวของ GDP อนุกรมใหม่ ( %)
4.8 - - - 3.9 4.0 4.3 3.9 3.4
2
รายได้ต่อหัว (บาท/คน)
- - - - 228,412.0 - - - -
3
มูลค่าการส่งออก (ล้านเหรียญ สรอ.)
61,788.2 20,101.4 20,365.2 22,362.8 235,105.7 61,164.1 61,633.4 56,088.0 56,220.2
4
อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออก (%)
9.9 16.7 7.7 6.3 9.7 11.6 12.5 7.9 6.8
5
ดุลการค้า (ล้านเหรียญ สรอ.)
6,634.9 - - - 31,865.7 6,503.1 10,143.0 6,405.5 8,814.1
6
ดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP อนุกรมใหม่
13.3 - - - 10.8 10.4 11.9 7.1 13.8
7
อัตราเงินเฟ้อ (%)
0.6 0.7 0.4 0.8 0.7 0.9 0.4 0.1 1.3
8
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (%)
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
9
อัตราแลกเปลี่ยน
31.5 31.9 31.5 31.3 33.9 33.0 33.4 34.3 35.1
10
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย
1,826.9 1,830.1 1,776.3 1,753.7 1,753.7 1,673.2 1,574.7 1,575.1 1,542.9
11
หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นปีงบประมาณ
6,454.2 6,441.4 6,463.7 6,454.2 6,371.4 6,371.4 6,369.3 6,185.5 6,166.5
12
หนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP อนุกรมใหม่
39.2 39.1 39.3 39.2 41.2 41.2 41.2 40.0 39.9

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์