ข่าวสาร/กิจกรรม
เลขาธิการฯ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมสรงน้ำพระพทุธรูปในโอกาสประเพณีสงกรานต์ 
วันที่ 11 เม.ย. 2561
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช 2561 ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย  เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ณ ห้องแถลงข่าว สศช. 

ในโอกาสนี้ เลขาธิการฯ ได้กล่าวอวยพรคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ว่า ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอำนวยพรให้ผู้บริหารและประชาคมสภาพัฒน์มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีความสุข สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา ประสบความสำเร็จและเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน และขอให้ทุกท่านที่เดินทางกลับบ้านหรือท่องเที่ยว เดินทางโดยสวัสดิภาพเและกลับมาปฏิบัติงานด้วยความสดชื่นและมีพลังที่จะปฏิบัติภารกิจต่อไป

ข่าว : คมสัน  วรวิวัฒน์
ภาพ : รวีวรรณ  เลียดทอง / เมฐติญา วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์