ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. เข้าร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 11 เม.ย. 2561
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล อุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สนามเสือป่า เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

โอกาสนี้ ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวโดยมี พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ และสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

พร้อมกันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.อ.เกษม  อยู่สุข อัญเชิญพระชัย (หลังช้าง) จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิตไปประดิษฐาน ณ โต๊ะหมู่บูชา มณฑลพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลฯ เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ด้วย

ข่าว/ภาพ : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์