ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ผู้บริหารและประชาคม สศช. พร้อมใจบริจาคยาเหลือใช้ให้โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก
วันที่ 19 มี.ค. 2561
โรงพยาบาลอุ้มผาง ได้จัดกิจกรรมการขอรับบริจาคยาเหลือใช้จากประชาชนและผู้มีจิตศรัทธามาเป็นเวลากว่าสิบปี ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของนายแพทย์วรวิทย์ ตันติวัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ที่มุ่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนยา โดยขอรับบริจาคเพื่อนำยาเหล่านั้นมาก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ป่วยของโรงพยาบาล ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนที่ไม่มีสัญชาติและไม่มีชื่อในทะเบียนราษฎร์ ทำให้ไม่มีสิทธิ์ได้รับยาหรือพยาบาล

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ดร. ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เป็นประธาน จัดส่งยาเหลือใช้ ที่ผู้บริหาร ประชาคม สศช. เครือข่ายจากภายนอก ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนมา เพื่อส่งมอบให้ศูนย์รับบริจาค มูลนิธิโรงพยาบาลอุ้มผาง
เพื่อมนุษยธรรม จังหวัดตากนำไปใช้รักษากลุ่มคนไข้  โดยเฉพาะชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ที่แถวชายแดน 
เป็นจำนวนทั้งสิ้น  ๓ กล่องใหญ่

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์