ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” 
วันที่ 13 มี.ค. 2561
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แต่งกายย้อนยุคร่วมเยี่ยมชมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว” พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า


การจัดงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว” นี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้น เพื่อสืบสานการจัดงานฤดูหนาวในสมัยรัชกาลที่ 5 และจัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่สะท้อนให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณในด้านต่างๆ ให้ผู้เข้าร่วมชมงานได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย กุศโลบายในการพัฒนาประเทศของรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9 และเห็นถึงบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ที่รัชกาลที่ 5 ทรงก่อตั้งขึ้น เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย การไฟฟ้า การประปา ไปรษณีย์ไทย และธนาคารสยามกัมมาจล หรือธนาคารไทยพาณิชย์ รวมทั้งเป็นการสะท้อนให้เห็นความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชน ตลอดจนเพื่อมอบความสุขให้แก่ประชาชน ส่งเสริมการท่องเที่ยว และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย 


งานดังกล่าวซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 11 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากชาวไทยและนักท่องเที่ยวที่พร้อมใจแต่งกายย้อนยุคเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง 


ก่อนที่จะเข้าร่วมงาน คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ได้ถ่ายภาพ ณ อาคารสุริยานุวัตร ซึ่งก่อสร้างขึ้นในราวปี 2448 เป็นบ้านที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานเพื่อตอบแทนคุณความดี ในการปฏิบัติราชการด้วยความสามารถ ความเพียร และซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอดของ "พระยาสุริยานุวัตร” "นักเศรษฐศาสตร์คนแรกของไทย” ผู้เขียน "ทรัพย์ศาสตร์” ตำราเศรษฐศาสตร์เล่มแรกของไทย บ้านหลังนี้ออกแบบก่อสร้างโดยนายมารีโอ ตามัญโญ สถาปนิกชาวอิตาเลียน คนเดียวกับที่ออกแบบก่อสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคม เป็นที่ทำการของ สศช. ตั้งแต่ปื 2493 เป็นต้นมา
 

ข่าว : คมสัน  วรวิวัฒน์ 
ภาพ : รวีวรรณ เลียดทอง , เมฐติญา  วงศ์ภักดี , อมรเทพ  ศรีประเสริฐ 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์