ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. หารือกับผู้แทนกระทรวงการคลังออสเตรเลีย 
วันที่ 27 ก.พ. 2561
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.วิชญายุทธ  บุญชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการต้อนรับและหารือกับ Ms.Katherine Tuck, Senior Treasury Representative กระทรวงการคลังออสเตรเลียประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ Ms.Katherine Twomey เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในช่วงที่ผ่านมา และภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ ทั้งปี 2560 และแนวโน้มปี 2561รวมทั้งประเด็นการบริหารเศรษฐกิจของไทย ณ ห้องประชุมสุนทร หงส์ลดารมภ์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 


ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : อมรเทพ ศรีประเสริฐ    

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์