เรื่องเด่น
แบบรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของกระทรวงภายใต้ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
 
แบบรายงาน 1 ข้อมูลผลการดำเนินงานของส่วนราชการ ปีที่ 1 แผน 12
แบบรายงาน 2 ข้อชี้แจง การรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานของส่วนราชการ ปีที่ 1 แผนฯ 12

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์