ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. จัดกิจกรรมปลุก-ปลูกจิตสำนึก-ปรับเปลี่ยนฐานความคิด มุ่งส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากร สศช. ทุกระดับ
วันที่ 1 ก.พ. 2561
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 สศช. เดินหน้าจัดกิจกรรมปลุก-ปลูกจิตสำนึก-ปรับเปลี่ยนฐานความคิดของประชาคม สศช. ภายใต้โครงการเสริมสร้างจริยธรรม ป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบในสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มุ่งส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการเจริญสติให้เป็นพื้นฐานสำคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับบุคลากร สศช. ทุกระดับ  

สำหรับกิจกรรมการฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ณ มูลนิธิบ้านอารีย์ ในหัวข้อ "รู้ทันจิต ชีวิตเป็นสุข” โดยได้รับความเมตตาจาก พระอาจารย์วรวิทย์ วรธมฺโม สำนักปฏิบัติธรรมอู่ตะเภา จังหวัดเพชรบุรี เป็นพระวิทยากรอบรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว แนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ โดยมี ดร.ปิยนุช  วุฒิสอน ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน และ นางเสาวณีย์  แสงสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากร สศช. เข้าร่วมการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 30 คน 

ทั้งนี้ กิจกรรมปลุก-ปลูกจิตสำนึก-ปรับเปลี่ยนฐานความคิดดังกล่าว กำหนดจัดขึ้นประมาณเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สศช. หรือสถานที่ปฏิบัติธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากร สศช. เข้าร่วมครั้งละประมาณ 20 คน
 
ข่าว :   พุทธิดา  เชี่ยวชาญพานิชย์
ภาพ :  เมฐติญา  วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์