ข่าวสาร/กิจกรรม
เลขาธิการฯ ร่วมประชุมยุทธศาสตร์การพัฒนาแม่ฮ่องสอน พร้อมลงพื้นที่ศึกษาดูงาน
วันที่ 22 ม.ค. 2561
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารภาคเอกชน และ ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม

ภายหลังการประชุม เลขาธิการฯ ได้ร่วมเดินทางตรวจราชการบ้านผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ชุมชน ชมการสาธิตแปรรูปน้ำมันถั่วลิสงและข้าวเพื่อสุขภาพ กลุ่มแปลงนาเกษตรอินทรีย์ และกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านผาบ่องด้วย

ข่าว  วันทนีย์  สุขรัตนี
ภาพ สุวรรณา  พัฒนา

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์