ข่าวสาร/กิจกรรม
เลขาธิการฯ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันตก
วันที่ 22 ม.ค. 2561
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันตก ครั้งที่ 1 เรื่อง "แนวทางการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันตก” (Western Economic Corridor-WEC) ณ ห้องประชุมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จัดโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดตาก สุโขทัย และพิษณุโลก ร่วมกับสมาคมการผังเมืองไทย และสถาบันวิจัยการเติบโตอย่างชาญฉลาดประเทศไทย

เลขาธิการฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและปาฐกถาพิเศษเรื่อง "แนวทางการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันตก (ตาก สุโขทัย พิษณุโลก)” หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานการปลูกกล้วย ตามแนวนโยบายของรัฐบาลในการปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกพืชให้เหมาะสมตามความต้องการของตลาด

ข่าว   วันทนีย์  สุขรัตนี
ภาพ  นิกร  ด้วงทรง

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์