ข่าวสาร/กิจกรรม
เลขาธิการฯ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ทำบุญตักบาตรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561
วันที่ 3 ม.ค. 2561
เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นำคณะผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและอาหารคาวหวาน แด่คณะสงฆ์จากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร จำนวน 9 รูป ณ บริเวณหน้าตึกสุริยานุวัตร สศช. เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันแรกของการทำงานในปีใหม่ 2561 ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกปี

ข่าว : คมสัน  วรวิวัฒน์ 
ภาพ : ปราณี  ขวัญเกิด , เมฐติญา  วงษ์ภักดี , อมรเทพ  ศรีประเสริฐ 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์