ข่าวสาร/กิจกรรม
ผู้แทนมิตซุยฮ่องกงหารือ สศช. เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจไทย
วันที่ 30 พ.ย. 2560
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ดร.วิชญายุทธ  บุญชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ให้การต้อนรับและหารือกับ Mr.Tetsuji Sano หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์เอเชีย จาก Asia Research Center, Sumitomo Mitsui Asset Management เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจไทย ณ ห้องประชุมประหยัด บุรณะศิริ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : คมสัน  วรวิวัฒน์

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์