ข่าวสาร/กิจกรรม
คณะผู้บริหาร สศช. ร่วมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันที่ 16 ต.ค. 2560
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560  นายมนตรี  บุญพาณิชย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นผู้แทนเลขาธิการฯ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป ในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งรัฐบาลจัดขึ้น ณ ทำเนียบรัฐบาล 

ในช่วงเย็นของวันเดียวกัน และช่วงเช้าของวันที่ 14 ตุลาคม 2560 นางชุตินาฏ  วงศ์สุบรรณ รองเลขาธิการฯ เป็นผู้แทนเลขาธิการฯ นำคณะผู้บริหาร สศช. ประกอบด้วย นายมนตรี  บุญพาณิชย์ รองเลขาธิการฯ และที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน ได้แก่ นางปิยนุช  วุฒิสอน และนางธิดา  พัทธธรรม ร่วมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง

ภาพและข่าว  :  นายอมรเทพ ศรีประเสริฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์