ข่าวสาร/กิจกรรม
นักลงทุนจาก JP Morgan และผู้แทนกองทุน หารือ สศช. เรื่องสถานการณ์เศรษฐกิจไทย
วันที่ 26 ก.ย. 2560
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ดร.วิชญายุทธ  บุญชิต ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นประธานการหารือกับคณะนักลงทุนจาก JP Morgan สาธารณรัฐสิงคโปร์ นำโดย Mr.Benjamin Shatil และผู้แทนจากกองทุนต่างๆ ได้แก่ Mr.Dongchan Lee จากกองทุน Blackrock, Mr. Prashant Singh จากกองทุน Neuberger Berman และ Mr. Kumar Rachapudi จากกองทุน Bluecrest รวมทั้งเจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมหารือ ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ สศช.
  
ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : อมรเทพ ศรีประเสริฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์