ข่าวสาร/กิจกรรม
กองทุน TEMASEK หารือ สศช. เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจไทย
วันที่ 5 ก.ย. 2560
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ดร.วิชญายุทธ  บุญชิต ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นประธานการหารือเรื่องสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันและแนวโน้มในระยะปานกลางกับคณะผู้แทนจากกองทุน Temasek ซึ่งนำโดย Mr. Chua Eu Jin, Managing Director, Temasek International (USA) LLC ณ ห้องประชุมประหยัด บุรณะศิริ  

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : เมฐติญา วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์