ข่าวสาร/กิจกรรม
Sands Capital Management หารือ สศช. เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจไทย
วันที่ 5 ก.ย. 2560
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ดร.วิชญายุทธ  บุญชิต ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นประธานการหารือกับคณะจาก Sands Capital Management นำโดย Mr.Eric Black, Senior Research Associate โดยมีเจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมหารือ ณ ห้องประชุมประหยัด บุรณะศิริ  สำหรับประเด็นการหารือประกอบด้วย สถานการณ์และเงื่อนไขทางเศรษฐกิจที่สำคัญๆ ในช่วงที่ผ่านมาซึ่งนำไปสู่การชะลอตัวและความผันผวนทางเศรษฐกิจจนกระทั่งเศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ำสุดในปี 2557 รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไขทางเศรษฐกิจที่ทำให้ เศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัวในปี 2558 ก่อนที่จะขยายตัวเร่งขึ้นในปี 2559 และในครึ่งแรกของปี 2560 ตลอดจนแนวโน้มการขยายตัว เป้าหมาย และแนวนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจมหภาคของภาครัฐในระยะปานกลาง 

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : เมฐติญา วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์