ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. ฝึกอบรมเพิ่มสมรรถนะข้าราชการบรรจุใหม่ NESDB Future Team รุ่นที่ 6
วันที่ 1 ก.ย. 2560
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560  รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน วัฒนายากร อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "ภูมิรัฐศาสตร์ กับแนวโน้มการพัฒนาประเทศ” ภายใต้โครงการฝึกอบรม NESDB Future Team รุ่นที่ 6 : การพัฒนาสมรรถนะเฉพาะด้าน (ภาคทฤษฎี) ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ณ ห้องแถลงข่าว อาคาร 5 สศช. โดยมี นางเสาวณีย์  แสงสุพรรณ  ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ และเจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมรับฟังด้วยความสนใจเป็นอย่างยิ่ง

โครงการฝึกอบรม NESDB Future Team รุ่นที่ 6 จัดขึ้นระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559 – กันยายน 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะแก่ข้าราชการบรรจุใหม่หรือรับโอนของ สศช. จำนวน 35 คน ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 5 กิจกรรม โดยได้จัดการฝึกอบรมไปแล้ว 4 กิจกรรม ได้แก่ (1) การเปิดอบรมและรับฟังการบรรยายภารกิจสายงานต่างๆ (2) Team Building ความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน (3) เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและจดรายงานการประชุม และ (4) การพัฒนาสมรรถนะเฉพาะด้านภาคปฏิบัติผ่านการศึกษาดูงานจากประสบการณ์ตรง 

สำหรับกิจกรรมที่ 5 หรือ The Futurist Program  เป็นการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะด้านทฤษฎี โดยจะมีการบรรยายและฝึกปฏิบัติรวม 10 ครั้ง ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2560 จัดไปแล้ว 3 ครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 ซึ่งผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายนอกจาก NESDB Future Team รุ่นที่ 6 แล้ว ยังมีผู้บริหาร  Mentor และข้าราชการ สศช. สนใจเข้าร่วมอีกจำนวนหนึ่ง 

ในโอกาสนี้ นายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เป็นตัวแทน สศช. มอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากรหลังจบการบรรยาย
 
ข่าว :    พุทธิดา  เชี่ยวชาญพานิชย์ 
ภาพ :   เมฐติญา  วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์