ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. ร่วมประดิษฐ์และมอบดอกไม้จันทน์แก่สำนักงานเขตป้อมปราบฯ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
วันที่ 17 ส.ค. 2560
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน 13,993 ดอก ที่ผู้บริหารและประชาคมสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ร่วมใจกันประดิษฐ์ขึ้น ให้แก่ นางสาวภัคภร  สงวนศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ซึ่งเป็นผู้แทนสำนักงานเขตฯ รับมอบ เพื่อถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมนาถบพิตร โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตป้อมปราบฯ และผู้แทนจากชุมชนนางเลิ้ง ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีการรับมอบดอกไม้จันทน์ ณ ห้องแถลงข่าว สศช.

การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ภายใต้กิจกรรม "สศช. ประสานใจ ถวายอาลัยแด่พ่อหลวง” นี้ เป็นกิจกรรมที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ได้ร่วมมือร่วมใจสนับสนุนทั้งกำลังกายและกำลังทรัพย์ ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อจัดเตรียมถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นการแสดงความอาลัย ถวายเป็นพระราชกุศล และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมนาถบพิตร จนได้จำนวนดอกไม้จันทน์บรรลุเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ จากจำนวน 9,000 ดอก เป็น 13,993 ดอก 

ทั้งนี้ สศช. ได้รับความอนุเคราะห์จาก นางสาวสิริพร  โชติวรรณ ผู้แทนจากชุมชนนางเลิ้ง เป็นวิทยากรสอนวิธีประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์ และได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์บางส่วนจากสำนักงานเขตป้อมปราบฯ และชุมชนนางเลิ้ง สศช. โดยดอกไม้จันทน์ที่ สศช. ร่วมกันประดิษฐ์ครั้งนี้ สำนักงานเขตป้อมปราบฯ จะได้นำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ จัดซุ้มและแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้มาร่วมงานพระราชพิธีฯ ในวัดบริเวณโดยรอบพื้นที่เขตป้อมปราบฯ เช่น วัดสุนทรธรรมทาน (วัดแคนางเลิ้ง) วัดโสมนัสราชวรวิหาร และวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เป็นต้น

นอกจากนี้ สำนักงานเขตป้อมปราบฯ จะได้รวบรวมและประมวลภาพการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่เขตป้อมปราบฯ จัดเก็บไว้ที่ห้องสมุดกรุงเทพมหานคร และหอสมุดกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เพื่อเป็นการบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงความจงรักภักดีที่ประชาชนชาวไทยได้ทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป

ข่าว : คมสัน  วรวิวัฒน์
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี


สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์