ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. จัดประชุม “รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่ออนาคตของประเทศไทย ในระยะ 20 ปี" ภาคเหนือ
วันที่ 25 ก.ค. 2560

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดประชุม "รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่ออนาคตของประเทศไทย ในระยะ 20 ปี ระดับภาคเหนือ” ณ ห้องธาราทองบอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ลศช.) นางปัทมา  เธียรวิศิษฏ์สกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ นายประพันธ์ มุสิกพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องในภูมิภาค โดยได้รับเกียรติจากพลเอกวรพงษ์ สง่าเนตร ประธานอนุกรรมการที่ปรึกษาและรับฟังความคิดเห็น เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมเสนอความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ประมาณ 200 คน อาทิ ภาคราชการ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน สถาบันการศึกษา กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ผู้สูงอายุ และผู้นำศาสนา เป็นต้น

ทั้งนี้ ในช่วงเช้า ลศช. ได้บรรยายเรื่อง "ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี” จากนั้นแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสรุปประเด็นจากการประชุมกลุ่มย่อยในช่วงบ่าย โดยการระดมความคิดเห็นครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการจัดทีมวิทยากรกระบวนการมาดำเนินการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึง ซึ่งบรรยากาศในการระดมความคิดเห็นเป็นไปอย่างราบรื่น

ข่าว/ภาพ : สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์