ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. ร่วมพิจารณางบลงทุนรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ 2561
วันที่ 13 ก.ค. 2560
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 นายดนุชา  พิชยนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณางบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 4/2560 เรื่อง "งบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ 2561” ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาภาพรวมงบประมาณประจำปี 2561 ของรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม รวมทั้งงบประมาณประจำปี 2561 ของรัฐวิสาหกิจสาขาขนส่งทางน้ำ ทางบก และทางอากาศ ทั้งนี้ มีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สศช. ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : อมรเทพ ศรีประเสริฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์