ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. ร่วมกับสำนักงานเขตป้อมปราบฯ จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 11 พ.ค. 2560
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อันเป็นการแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. เข้าร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เป็นจำนวนมาก ณ ห้องแถลงข่าว อาคาร 5 สศช.

ในโอกาสนี้ นายมนตรี  บุญพาณิชย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อม นางเสาวณีย์  แสงสุพรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนายุทธศาสตร์และระบบบริหาร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ ได้รับมอบวัสดุในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จาก นายพงศธร  ศิริธรรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ซึ่งเดินทางมาพร้อมหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยรองเลขาธิการฯ และผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตป้อมปราบฯ ได้ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์กับเจ้าหน้าที่ สศช. มีนางสิริพร  โชติวรรณ วิทยากรจิตอาสาเป็นผู้สอนวิธีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์)

ทั้งนี้ สศช. จะดำเนินกิจกรรมดังกล่าวไปจนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 จากนั้นจะส่งมอบให้สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายดำเนินการต่อไป

ที่มาของการนำ "ดอกดารารัตน์” หรือ "ดอกแดฟโฟดิล” ( Daffodil ) มาเป็นดอกไม้จันทน์ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องจากเป็นดอกไม้ที่พระองค์ทรงโปรดและทรงมอบให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อครั้งที่ยังมิได้ราชาภิเษกสมรส ขณะนั้นพระองค์ทรงศึกษาและประทับอยู่ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ หากพอมีเวลาว่างครั้งใดก็มักจะทรงขับรถยนต์ด้วยพระองค์เองไปเยี่ยมเยียน ม.ร.ว.สิริกิติ์ กิติยากร ซึ่งประทับอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสอยู่เสมอ โดยทุกครั้งจะมีดอกแดฟโฟดิลมามอบให้ ม.ร.ว.สิริกิติ์ กิติยากร อันเป็นที่มาของความรักความผูกพันของทั้งสองพระองค์

"ดอกแดฟโฟดิล" นิยมใช้มอบให้แก่คนที่รัก เพื่อบอกว่า ไม่เคยต้องการสิ่งใดตอบแทน อีกทั้งยังหมายถึง เกียรติยศ ความกล้าหาญ สัญลักษณ์ของความหวัง นอกจากนี้ ดอกยังมีสีเหลืองสด ซึ่งเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกด้วย
 
ข่าว : คมสัน  วรวิวัฒน์ 
ภาพ : อมรเทพ  ศรีประเสริฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์