ข่าวสาร/กิจกรรม
นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่สนามบินอู่ตะเภา เพื่อผลักดันการพัฒนา EEC ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
วันที่ 7 เม.ย. 2560
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ลศช. และ รศช.ประพันธ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกนัดแรก ณ ห้องประชุม อาคารผู้โดยสาร (หลังใหม่) การท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา จังหวัดระยอง โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับ (1) การยกระดับสนามบินอู่ตะเภาเดิมให้เป็นเมืองการบินภาคตะวันออก (2) การเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) ด้วยรถไฟความเร็วสูง (3) การเร่งรัดโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน (PPP) สำหรับโครงการสำคัญใน EEC (4) การจัดตั้งเขตนวัตกรรม EECi และ EECd และ (5) แนวทางการพัฒนาเมืองฉะเชิงเทรา
ทั้งนี้ ในช่วงเช้า นรม. และคณะ ได้เยี่ยมชมพื้นที่โครงการพัฒนาท่าอากาศนานาชาติอู่ตะเภา จังหวัดระยอง เพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จากนั้นได้พบปะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเอกชนชั้นนำต่างชาติที่ให้ความสนใจลงทุนในพื้นที่ EEC
ภายหลังการประชุมคณะกรรมการฯ นรม. ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOUs) รวม 3 ฉบับ ดังนี้ (1) ศูนย์ซ่อมอากาศยาน (MRO) ระหว่าง กองทัพเรือ และ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (2) ศูนย์ขนส่งสินค้าทางอากาศ ระหว่าง กองทัพเรือ และ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ (3) ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบิน ระหว่าง กองทัพเรือ และ สถาบันการบินพลเรือน 

ข่าว/ภาพ :  สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์