ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. ร่วมขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ
วันที่ 3 เม.ย. 2560
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA) เพื่อการวางแผนพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรมในระยะต่อไป ณ ห้องประชุม 521 อาคาร 5 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  โดยมี นายวิจารย์  สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางรวีวรรณ  ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายเเละเเผนทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม นางสาวลดาวัลย์  คำภา รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นางชุลีพร  บุณยมาลิก ผู้อำนวยการสำนักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สศช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม
การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบแนวทางการผลักดันการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ในช่วงที่ผ่านมา และพิจารณาแนวทางการผลักดันการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) เพื่อการวางแผนพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรมในระยะต่อไป ในประเด็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง SEA ให้ตรงกัน การพัฒนาแนวทางและกลไกการจัดทำ SEA และการกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบในการพัฒนา SEA 

ข่าว :    รวีวรรณ  เลียดทอง 
ภาพ :   เมฐติญา  วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์