เรื่องเด่น
แบบรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของกระทรวงภายใต้ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
วันที่ 18 ม.ค. 2560
 
แบบรายงาน 1_การติดตามผลการน้อมนำหลักปรัชญาฯของส่วนราชการ ปีที่ 5 แผน 11
แบบรายงาน 2_ข้อมูลผลการดำเนินงานของส่วนราชการ ปีที่ 5 แผน 11

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์