ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
องค์ความรู้เพื่อการเผยแพร่ : เอกสาร บทความ ข้อมูล
การจัดทำบัญชีประชาชาติภาครัฐบาล
วันที่ 30 ก.ย. 2559
 
การจัดทำบัญชีประชาชาติภาครัฐบาล
ตารางบัญชีรัฐบาล ปี 2553-2557

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์