ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
เลขาธิการ สศช. หารือ GGGI ร่วมสร้างการเติบโตสีเขียวในไทย
วันที่ 3 ก.พ. 2559
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม 522 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้การต้อนรับและหารือกับ Mr.Per Bertilsson, Assistant Director-General จาก Global Green Growth Institute (GGGI) และคณะถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการของ GGGI ในประเทศไทย และแนวทางความ ร่วมมือในการพัฒนาการเติบโตสีเขียว อาทิ การบริหารจัดการน้ำ การลดก๊าซเรือนกระจก พร้อมเสนอแนวทางการพัฒนาเครื่องมือเพื่อบริหารจัดการการเติบโตสีเขียวในประเทศไทยด้วย

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์