1.การจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
การประชุมระดมความคิดเห็นทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ระดับภาคและภาคีการพัฒนา (กรกฎาคม 2558)
 
ชมวิดิทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

 
หนังสือ ทิศทางของแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
Presentation การประชุมระดมความคิดเห็นทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ระดับภาค

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์