ข่าวสาร
สศช. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีและทิศทางอุตสาหกรรมการบิน
วันที่ 15 ม.ค. 2559
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 521 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ดร.ปรเมธี วิมลศิริเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นประธานการบรรยายในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ สศช. (NESDB Knowledge Sharing Session) เรื่อง "เทคโนโลยีการบินและทิศทางอุตสาหกรรมการบิน” โดยวิทยากรจาก บริษัท โบอิ้ง (Boeing Commercial Airplanes)ประกอบด้วย Mr.Steven Johnson, Product Marketing Director และ Mr.Thomas Creighton, Marketing Director for South-East Asia เป็นผู้บรรยาย ในโอกาสนี้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ได้ให้ความสนใจรับฟังและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตอากาศยาน และแผนพัฒนาอากาศยานเพื่อการพาณิชย์ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประเทศต่างๆ รวมทั้งเรื่องแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจการบินพาณิชย์ และการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการบินพาณิชย์

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์