ข่าวสาร
เลขาธิการ สศช. หารือภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2559 กับผู้บริหาร บ.กฟผ.อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด
วันที่ 6 ม.ค. 2559 (จำนวนผู้เข้าชม  123)
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 522 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ ดร.วิทยา ปิ่นทองที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน ให้การต้อนรับและหารือกับ นายวัชรา เหมรัชนานันต์ กรรมการผู้จัดการใหญ่พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท กฟผ. อิตเตอร์เนชั่นเนล จำกัด ถึง "ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2559”

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์