ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
เลขาธิการฯ สศช. นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ”
วันที่ 4 ม.ค. 2559
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 9.19 น. ณ ลานหน้าตึกสุริยานุวัตร สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเป็นประวัติศาสตร์ของ สศช. ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ "ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad” ในเวลา 15.00 น. วันนี้

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์