ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ไทย-กัมพูชา ร่วมหารือแนวทางการพัฒนา 2 จุดผ่านแดนถาวร
วันที่ 22 ธ.ค. 2558
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ ห้องวิมานทิพย์ 1 โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ นายซุน จันทอล (H.E. Mr. Sun Chanthol) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กัมพูชา เป็นประธานร่วมในการประชุมระหว่างไทยกัมพูชา เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวร บ้านหนองเอี่ยนสตึงบท และจุดผ่านแดนถาวรบ้านป่าไร่โอเนียง (Thailand – Cambodia Meeting on Development of Ban NongIan – Stung Bot and Ban Pa Rai – O’Neang border crossing point) โดยมี ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ส านักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์